Archiv podle kategorie: Pracovně-právní rady pro všechny

15/06

Revoluce v ochraně osobních údajů se dotkne i hotelů a restaurací

Evidujete osobní údaje ubytovaných hostů? Nebo Vaše restaurace vyžaduje email pro přihlášení do wifi? Následující krátké shrnutí nastíní, co znamená nařízení GDPR pro hotely a restaurace a doporučí, jaké první kroky podniknout. Od 25. května 2018 bude účinné nové evropské Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které se anglicky zkracuje jako GDPR. Nařízení se dotkne…
Přečti si více
18/02

Letos zůstanou některá místa neobsazena

V období ekonomické krize před pěti lety sáhla většina hoteliérů k úsporným opatřením. Zastavili investice, snížili náklady, zredukovali personál, přistoupili k outsourcingu pomocných sil a úklidu, omezili výdaje na marketing, personální práci zredukovali na outsourcing mzdové účtárny, výstupů a nástupů, přestali vzdělávat a trénovat atd. Zkrátka, krize je naučila šetřit a postupně utahovat kohoutky, kde…
Přečti si více
10/10

Jaký dopad bude mít zavedení EET na práci servírek a číšníků?

Zavedení elektronické evidence tržeb (EET) je v posledním roce asi nejčastějším tématem debat, otázek a obav všech zaměstnanců a zejména podnikatelů v restauračním byznysu. Jakým způsobem reálně ovlivní zavedení EET práci zaměstnanců restauračních zařízení? V první řadě je nutno uvést, že restauračních zařízení se zavedení EET týká již v první fázi, tedy od 1. 12.…
Přečti si více
23/09

Jaký rozdíl je mezi dohodou o provedení práce a pracovní smlouvou?

Zaměstnavatelé i zaměstnanci často řeší otázku, zdali zaměstnat zaměstnance na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti či pracovní smlouvu. Jaký je mezi těmito formami zaměstnání vlastně rozdíl? Předně je nutno uvést, že zaměstnavatel by měl podle zákoníku práce zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Tedy, pokud má možnost zaměstnance zařadit…
Přečti si více
23/09


Mohu mít několik pracovních poměrů najednou?

Současný zákoník práce již opustil termíny hlavní či vedlejší pracovní poměr, a proto je v zásadě jen na zaměstnanci, kolik bude mít pracovních poměrů. Nicméně tak jednoduché to zase není. Předně je zde omezení, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele,…
Přečti si více
23/09


Mohu dostat výpověď v době nemoci?


Možnost dání výpovědi v době nemoci upravují poněkud nepřehledné § 53 a 54 zákoníku práce. Předně platí obecné pravidlo, že zaměstnanec nemůže dostat výpověď v době nemoci, těhotenství, mateřské či rodičovské dovolené. Přinejmenším pro dobu nemoci je z něj však celá řada výjimek. První výjimkou jsou zaměstnanci, kteří si nemoc způsobili úmyslně, svou opilostí či…
Přečti si více
23/09

Jak dlouhá smí být zkušební doba? 


I mezi neprávníky je vcelku známou skutečností, že zkušební doba smí být u pracovního poměru nejdéle tři měsíce. Co však již každý neví, je to, že v případě vedoucích pozic může být zkušební doba až šest měsíců. Zkušební doba také nesmí být delší než polovina délky pracovního poměru, např. sjednává-li se pracovní poměr na čtyři…
Přečti si více