Jaký dopad bude mít zavedení EET na práci servírek a číšníků?

Zavedení elektronické evidence tržeb (EET) je v posledním roce asi nejčastějším tématem debat, otázek a obav všech zaměstnanců a zejména podnikatelů v restauračním byznysu. Jakým způsobem reálně ovlivní zavedení EET práci zaměstnanců restauračních zařízení?

V první řadě je nutno uvést, že restauračních zařízení se zavedení EET týká již v první fázi, tedy od 1. 12. 2016. Jakkoli je zavedení EET a řádná evidence všech tržeb odpovědností zejména podnikatele, každodenní naplňování zákonných povinností bude v reálném životě přeneseno spíše na zaměstnance, kteří budou tržby od zákazníků „kasírovat“. EET se týká plateb v hotovosti, kartou, šekem, započtením kauce či jinou obdobnou formou. Obdobnou formou se mohou rozumět stravenky, bitcoiny i jiné existující nebo budoucí virtuální měny. V restauračním byznysu bude tedy nutné evidovat veškeré myslitelné tržby. Jediným případem, kdy tržbu není třeba evidovat, je platba bankovním převodem z účtu na účet, takové tržby se však v restauračních zařízeních prakticky nevyskytují.

Číšník je povinen evidovat tržbu nejpozději při jejím uskutečnění. To znamená, že nejpozději ve chvíli, kdy číšník obdrží od zákazníka platbu za zkonzumované potraviny a nápoje, je povinen zaslat finančnímu úřadu zprávu o tržbě. Číšník pak obratem obdrží fiskální identifikační kód (FIK), který je potřeba uvést na účtence. Účtenka musí být zákazníkovi vždy nabídnuta. Skutečnost, že zákazník předem oznámí, že účtenku nežádá, nemá pro povinnost evidence žádný význam, protože i tehdy je třeba tržbu zaevidovat a nechat si vygenerovat FIK, a to nejpozději při uskutečnění tržby. Je však také možné tržby evidovat průběžně již v okamžiku objednání a tím se vyhnout nepříjemnému čekání na vygenerování FIK při placení.

V případě, že číšník zadá platbu chybně, případně rozhodne-li se zákazník objednané a již zaevidované jídlo vrátit nebo nezaplatit, může číšník provést storno platby, a to jednoduše tak, že stejným způsobem zaeviduje druhou platbu s minusovým znaménkem.

V reálném provozu bude pravděpodobně s finanční správou komunikovat pokladní systém a na číšníkovi tedy bude pouze zadat tržbu do systému a zkontrolovat, zda byl včas vygenerován FIK. Veškerá komunikace mezi zadáním platby do systému a obdržením FIK od finanční správy by měla proběhnout v rámci jednotek sekund.

Vzhledem ke skutečnosti, že veškerá komunikace mezi restaurací a finanční správou probíhá v reálném čase online, bude pravděpodobně docházet k situacím, kdy na jedné či druhé straně dojde k výpadku připojení. V takovém případě nedojde k vygenerování FIK a číšník bude muset vytisknout účtenku bez něj. I tyto platby provedené tzv. v „nouzovém režimu“ je třeba evidovat a nejpozději do 48 hodin je zaslat finanční správě.

Shrneme-li výše uvedené, je zřejmé, že ze všech zaměstnanců v restauračních zařízeních se zavedení EET dotkne pouze těch zaměstnanců, kteří přijímají od zákazníků platby. Vzhledem k tomu, že každá jednotlivá platba bude muset být předem nahlášena finanční správě, je zřejmé, že přijímání plateb se oproti současnosti může protáhnout, a to zejména v těch provozech, kde se provádí velké množství menších opakujících se plateb.

V posledních týdnech bylo v rámci volební kampaně některých politických subjektů často opakováno, že číšníci budou mít povinnost evidovat spropitné. Jak je tomu ve skutečnosti?

V první řadě je třeba si uvědomit, že EET se týká pouze podnikatelů a jejich tržeb. Vzhledem ke skutečnosti, že číšník je zpravidla zaměstnancem a nikoli podnikatelem, nebude příjem číšníka podléhat EET. Je tedy nutné si vyjasnit, je-li spropitné v dané restauraci příjmem číšníka, anebo, je-li číšník povinen spropitné odevzdávat a to se pak stává příjmem podnikatele. V prvním případě spropitné není třeba evidovat, v případě druhém se však spropitné stává tržbou zaměstnavatele a ta podléhá evidenci.

V té souvislosti jen připomeňme, že spropitné, které si číšník ponechává, je příjmem, který číšník získal v souvislosti se svým zaměstnáním, a jako takové podléhá dani z příjmů. Toto pravidlo, jakkoli není běžně dodržováno, však platí již od nepaměti a zákon o elektronické evidenci tržeb na něm nic nezměnil.

Foto: depositphotos.com

Zatím nikdo nekomentoval

Přidat komentář

You must be Logged in to post a comment.